Aplikační a technologická sekce

Obsah sekce

Předseda sekce - Ing. Jan Brouček, CSc.