Pozvánka

Česká a Slovenská společnost pro fotoniku
ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická
Československá sekce IEEE
Agentura Action M

Vás zvou na konferenci a výstavu

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013
Digitální Česko: optika versus rádio?

24. a 25. října 2013 - Hotel Olympik, Praha


Konference a výstava O.K. 2013 jsou již tradičně zaměřeny na oblast optických komunikací, vláknové optiky, přístupových a páteřních sítí a aplikované fotoniky.
Prioritním cílem konference je seznámit všechny zájemce, a to jak z řad techniků, obchodníků, manažerů, zastupitelů měst a obcí, pracovníků státní správy tak též akademických pracovníků, s novinkami a trendy v tomto oboru.

Nově letos zařazujeme diskusní panel a workshop k hlavnímu tématu konference jako samostatnou část konference.

Letošní ročník se zaměří zejména na oblast přístupových a metropolitních optických síti:

Jazykem konference jsou anglický a český / slovenský jazyk.