Pokyny pro autory

Informace pro přednášející

Zájemce o zvanou přednášku a odborné sdělení prosíme o odeslání přihlášky příspěvku se stručným abstraktem o rozsahu 300 slov na www.action-m.com/ok2013/prihlaska.php, a to do prodlouženého termínu 13. srpna 2013 do 12 hodin.

Délka zvané přednášky je předběžně stanovena na 40 minut včetně diskuze, délka ostatních odborných příspěvků pak na 20 minut včetně diskuze.

Zvané přednášky, příspěvky do APLIKAČNÍ a TECHNOLOGICKÉ SEKCE a případně FIREMNÍ PREZENTACE budou se souhlasem autorů umístěny ke stažení na webu ve formátu PDF (max. velikost 10MB).

Formát příspěvků do VĚDECKÉ sekce

Podmínkou pro přijetí příspěvku do sborníku vědecké sekce bude slušná vědecká kvalita příspěvku a dodržení předepsané šablony, která bude dostupná na stránkách konference.

Podmínkou zařazení příspěvků do programu vědecké sekce konference je jejich dodání do uzávěrky příspěvků pro sborník (20.9. 2013).

Vedoucí sekcí si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení jednotlivých příspěvků do příslušné sekce.

Komise z přednesených příspěvků vybere nejlepší, které budou poté publikovány v impaktovaném časopisu Radioengineering.

Pro prezentace bude k dispozici dataprojektor.