Zaměření konference

Program konference bude rozdělen do 5 částí

  1. APLIKAČNÍ A TECHNOLOGICKÁ SEKCE
  2. VĚDECKÁ SEKCE
  3. VZDĚLÁVACÍ SEKCE
  4. WORKSHOP
  5. DISKUSNÍ PANEL

a dále bude doplněn o FIREMNÍ PREZENTACE

Tématicky bude kladen důraz zejména na:

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Přednášky budou zaměřené na hlavní téma konference:

Jsou vítány příspěvky i na přidružená témata:

Diskusní panel

V rámci letošního podtitulu proběhne v dopolední části prvního dne diskusní panel, jehož cílem bude nalézt odpovědi na otázky: