Přednášky ke stažení

Diskusní panel

Úvodní slovo ke strategii Digitální Česko 2.0
Přemysl Klíma, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR

Podmínky pro další rozvoj Internetu v Čechách aneb “Nejasná zpráva z konce světa”
Štěpán Beneš, ISP Alliance a.s., Internet pro všechny

Hlavní diskusní témata

Co vyplývá ze strategie Digitální Česko 2.0?
Co přinese vysokorychlostní mobilní síť LTE?

Diskutující

Realita plnění cílů státní politiky v elektronických komunikacích
Martin Zajíc, Tlapnet s.r.o.

Porovnání naměřených hodnot kapacity sítě LTE s naměřenými hodnotami v ostrém provozu
Jakub Rejzek, ALCOMA a.s.

Otázky k panelové diskusi Digitální Česko
Pavel Dubský, OFA, spol. s.r.o.

Otázky k panelové diskusi Digitální Česko
Pavel Černý, SITEL, spol. s. r.o.

Digitální Česko - náměty a postřehy
Jan Brouček, PROFiber Networking s.r.o.