Odborný program

Témata

  1. Umělá inteligence (AI) ve zdravotnictví
  2. Big Data v medicíně
  3. Role e-Health v českém zdravotnictví, procesy standardizace
  4. Knihovny a vědecké informace ve zdravotnictví
  5. Využití internetu ve zdravotnictví
  6. Zdravotnické informační systémy
  7. Výuka a vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky
  8. Využití modelování a simulace v medicíně
  9. Biofyzika a lékařské přístroje řízené počítačem

Vítány jsou příspěvky témat s praktickými zkušenostmi z grantových a rozvojových projektů i z řešení otázek zdravotnické informatiky.