Odborný program

Odborný program MEDSOFT 2020 (strana 1) Odborný program MEDSOFT 2020 (strana 2)