Sborník

Recenzovaný sborník bude v tištěné podobě a zároveň přístupný on-line na adrese www.creativeconnections.cz/medsoft/, kde naleznete články semináře již od roku 2009.

Články, které autoři zašlou s anglickým překladem, budou uvedeny v elektronické verzi anglického sborníku s mezinárodním identifikátorem elektronického článku DOI (Digital Object Identifier) (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier).

Kromě toho plný text příspěvku bude po 6 měsících zpřístupněn volně přes internet prostřednictvím Diginální knihovny Národní lékařské knihovny.