MEDSOFT 2019

Mediálním partnerem je Institut managementu rizik s.r.o., který vydává jak odborný časopis Management rizik ve zdravotnictví s recenzovanými články, tak i služby řízení rizik ve zdravotnictví a sociálních službách.

Logo Institut managementu rizik s.r.o.