Závazná přihláška

Včasný termín pro zaslání závazné přihlášky je ve středu 9. října 2019.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 6. listopadu 2019.

Titul:
* Příjmení:
* Jméno:
 
Fakturační údaje:  
* Univerzita/Firma:
Fakulta:
Katedra:
 
* Ulice:
* Město:
* PSČ:
* IČ: (v případě, že nemáte IČ uveďte "NE")
* DIČ: (v případě, že nemáte DIČ uveďte "NE")
 
Telefon:
Fax:
* E-mail:
www:
 
Poznámka pro nás:

Položky v přihlášce označené hvězdičkou jsou povinné.

Souhlas


Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas se zpracováním poskytujete dobrovolně. Doba zpracování: 10 let od udělení souhlasu.

Souhlas lze vzít kdykoliv po konferenci zpět.

Členství


Studenti

Nabízíme možnost bezplatné účasti na konferenci OK 2019 zájemcům z řad studentů magisterského, bakalářského studia a středních škol s doporučením člena programového výboru konference OK 2019.


Doporučen členem PV: .
Mám zájem o účast na konferenci dne

Potvrzení účasti s prominutím vložného Vám bude zasláno, v případě kladného vyřízení závazné přihlášky.

Vzdělávací blok

Účastnický poplatek

Nabízíme možnost včasné registrace a platby do 9. října 2019.
Do tohoto termínu je vložné sníženo o 400 Kč a zvýhodněné vložné snížené o 320 Kč.

Včasné vložné - do 9. října 2019
Vložné na konferenci a výstavu
- účast na konferenci 11. 11. a na vzdělávacím bloku 12.11.
2 800 Kč
Zvýhodněné vložné na konferencí a výstavu (poskytnuta sleva 20% z vložného)
- účast na konferenci 11. 11. a na vzdělávacím bloku 12.11.
- pro členy České a Slovenské společnosti pro fotoniku
- pro autory z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou
2 240 Kč
Vložné na 1. den konference a výstavu
- účast pouze na konferenci a výstavě 11.11.
1 900 Kč
Vložné na vzdělávací blok konference
- účast pouze na vzdělávacím bloku 12.11.
1 200 Kč
Vložné - po 9. říjnu 2019
Vložné na konferenci a výstavu
- účast na konferenci na 11. 11. a na vzdělávacím bloku 12.11.
3 200 Kč
Zvýhodněné vložné na konferencí a výstavu (poskytnuta sleva 20% z vložného)
- účast na konferenci 11. 11. a na vzdělávacím bloku 12.11.
- pro členy České a Slovenské společnosti pro fotoniku
- pro autory z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou
2 560 Kč
Vložné na 1. den konference a výstavu
- účast pouze na konferenci a výstavě 11.11.
2 400 Kč
Vložné na vzdělávací blok konference
- účast pouze na vzdělávacím bloku 12.11.
1 500 Kč
Účast s prominutím vložného
Studenti (po souhlasu člena PV)
0 Kč
Host na konferenci 11.11.
0 Kč
CELKEM

Veškeré uvedené poplatky obsahují 21% DPH.
Poplatek se vztahuje i na přednášející (kromě přednášejících zvaných přednášek a členů PV).

Platba účastnického poplatku


Po přijetí přihlášky vám vystavíme daňový doklad - fakturu, jejíž číslo uveďte při platbě jako variabilní symbol.

Ve prospěch účtu 221442101/0100, Komerční banka Praha 10, Kubánské náměstí 15, 100 00 Praha 10
IBAN CZ0801000000000221442101, SWIFT kod: KOMBCZPP
var. symbol – číslo obdržené faktury (popř. 1211),

Milena Zeithamlová, Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, IČ: 16996771, DIČ: CZ6162270202