Organizační informace

Termín a místo konání

Konference
Optické komunikace 2019
se bude konat v konferenčních sálech hotelu Olympik

Olympik Hotel Praha
Sokolovská 138
Praha 8

Dne 11. listopadu 2019 (pondělí)

Dne 12. listopadu 2019 (úterý)