Zaměření konference

Letošní ročník se zaměří na aktuální téma optických sítí pro gigabitovou společnost.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, telekomunikační operátory, dodavatele technologií, měřicí techniky, poskytovatele služeb, akademické pracovníky i zástupce obcí a státní správy.

V úvodním bloku budou tyto zvané přednášky:

a diskusní panel:

V dalších blocích zazní příspěvky zejména z těchto oblastí: