Registrace

Všechny zájemce o účast na konferenci MEDTEL 2013 laskavě žádáme o vyplnění Závazné přihlášky on-line: secure.action-m.com/medtel2013-form/

Termín včasných přihlášek je 18. října 2013
Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 22. listopadu 2013

Počet účastníků je limitován prostory jednacího sálu konference, účastníci budou registrováni v pořadí podaných přihlášek.

Máte-li jakékoliv dotazy či požadavky související s registrací, neváhejte nás kontaktovat na milena@action-m.com či tel. čísle 267 312 333