Kontaktní adresy

MEDTEL, o.p.s.

Jiří Ochozka
e-mail: ochozka@medtel.cz

Odborný program

Tomáš Trpišovský, IMA
e-mail: tomas.trpisovsky@ima.cz

Petr Struk, MEDTEL o.p.s.
e-mail: struk@medtel.cz

Organizační zajištění

Milena Zeithamlová
Agentura Action M
Vršovická 68
101 00 Praha 10
tel: 267 312 333
e-mail: milena@action-m.com