Pokyny pro autory

Informace pro přednášející

Zájemce o přednesení zvané přednášky či odborného příspěvku nebo prezentaci posteru prosíme o odeslání stručného abstraktu přednášky o rozsahu 500 slov na www.action-m.com/ok2023/prihlaska.php, a to do uzávěrky 24. července 2023 do 12 hodin.

Délka zvané přednášky je předběžně stanovena na 30 minut včetně diskuze, délka ostatních odborných příspěvků pak na 20 minut včetně diskuze.


Typy příspěvků

Poznatky z praxe – očekávají se zejména případové studie a prezentace zkušeností s realizací projektů a s provozem optických systémů a sítí.

Originální výsledky vlastního vývoje a výzkumu

Členové programového výboru si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení jednotlivých příspěvků do příslušné části programu či nepublikovat příspěvek ve Sborníku abstraktů a pokud nebude uhrazen registrační poplatek do 1.10.2023.

Představování konkrétních produktů a marketingově zaměřené přednášky jsou považovány za firemní prezentace a jsou podmíněny zaplacením vyššího vložného na konferenci. (Zájemci naleznou více informací v “Nabídce aktivní prezentace firmy“).