Organizační informace

Termín a místo konání

Konference
Optické komunikace 2023
se bude konat v konferenčních sálech hotelu Olympik

Olympik Hotel Praha
Sokolovská 138
Praha 8

Dne 18. října 2023 (středa)