Zaměření konference

V letošním roce bychom se vedle tradičních témat rádi zaměřili i na oblast optických sítí a technologií pro energetiku a Industry 4.0.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, telekomunikační operátory, dodavatele technologií, měřicí techniky, poskytovatele služeb, akademické pracovníky i zástupce obcí a státní správy.

V úvodním bloku budou zvané přednášky na téma:

V dalších blocích jsou vítány příspěvky zejména z těchto oblastí: