Organizační informace

Termín a místo konání

Konference
Optické komunikace 2018
se bude konat v konferenčních sálech hotelu Olympik

Olympik Hotel Praha
Sokolovská 138
Praha 8

Dne 25. října 2018 (čtvrtek)

Dne 26. října 2018 (pátek)