Pokyny pro autory

Informace pro přednášející

Zájemce o zvanou přednášku nebo odborné sdělení prosíme o odeslání stručného abstraktu příspěvku o rozsahu 300 slov na www.action-m.com/ok2015/prihlaska.php, a to do prodloužené uzávěrky, 17. srpna 2015 do 19 hodin.

Délka zvané přednášky je předběžně stanovena na 30 minut včetně diskuze, délka ostatních odborných příspěvků pak na 20 minut včetně diskuze.


Typy příspěvků

Poznatky z praxe – očekávají se zejména případové studie a prezentace zkušeností s realizací projektů a s provozem optických systémů a sítí.

Představování konkrétních produktů a marketingově zaměřené přednášky jsou považovány za firemní prezentace a jsou podmíněny zaplacením vyššího vložného na konferenci. (Zájemci naleznou více informací v “Nabídce aktivní prezentace firmy“).

Budou se souhlasem autorů umístěny ke stažení na webu ve formátu PDF (max. velikost 10 MB).


Originální výsledky vlastního vývoje a výzkumu budou vydány formou sborníku.

Podmínkou pro přijetí příspěvku do sborníku a zařazení do programu bude

Členové PV si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení jednotlivých příspěvků do příslušné části programu či nepublikovat příspěvek ve sborníku, pokud nebude uhrazen registrační poplatek, nebo když z formální nebo obsahové stránky neprojde recenzním řízením.