Pokyny pro autory

Informace pro přednášející

Zájemce o odborné sdělení prosíme o odeslání přihlášky příspěvku (abstraktu o rozsahu 300 slov) na www.action-m.com/ok2014/prihlaska.php, a to do 10. srpna 2014 do 19 hodin.


Příspěvky z praxe

budou se souhlasem autorů umístěny ke stažení na webu ve formátu PDF (max. velikost 10 MB).

Očekávají se zejména případové studie a prezentace zkušeností s realizací projektů a s provozem optických systémů a sítí. Představování konkrétních produktů a marketingově zaměřené přednášky jsou považovány za firemní prezentace a jsou podmíněny zaplacením vyššího vložného na konferenci.


Příspěvky z oblasti APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

Podmínkou pro přijetí příspěvku do sborníku a zařazení do programu bude

Vedoucí sekcí si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení jednotlivých příspěvků do příslušné části programu.