Organizační informace

Termín a místo konání

Konference
Optické komunikace 2014
a WDM Systems Summit 2014
se budou konat na

Českém vysokém učení v Praze, fakultě elektrotechnické
Technická 2
Praha 6

Dne 23. října 2014 (čtvrtek)

Dne 24. října 2014 (pátek)