Odborný program

Témata

  1. Lékařská informatika v boji proti COVID-19
  2. Umělá inteligence (AI) ve zdravotnictví
  3. Big Data v medicíně
  4. Role e-Health v českém zdravotnictví, procesy standardizace
  5. Knihovny a vědecké informace ve zdravotnictví
  6. Využití internetu ve zdravotnictví
  7. Zdravotnické informační systémy
  8. Výuka a vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky
  9. Využití modelování a simulace v medicíně
  10. Biofyzika a lékařské přístroje řízené počítačem

Vítány jsou příspěvky témat s praktickými zkušenostmi z grantových a rozvojových projektů i z řešení otázek zdravotnické informatiky.