Odborný program

Odborný program MEDSOFT 2019 (strana 1) Odborný program MEDSOFT 2019 (strana 2)