Odborný program

Témata

  1. Big Data v medicíně
  2. Role e-Health v českém zdravotnictví, procesy standardizace
  3. Knihovny a vědecké informace ve zdravotnictví
  4. Využití internetu ve zdravotnictví
  5. Zdravotnické informační systémy
  6. Výuka a vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky
  7. Využití modelování a simulace v medicíně
  8. Biofyzika a lékařské přístroje řízené počítačem

Vítány jsou příspěvky témat s praktickými zkušenostmi z grantových a rozvojových projektů i z řešení otázek zdravotnické informatiky.