Pořadatelé

Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku - Pobočka při 1. LF UK
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Agentura Action M

v odborné spolupráci
s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP

Přípravný výbor