OK 2017

» Optické komunikace 2018

Česká a Slovenská společnost pro fotoniku
ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická
Agentura Action M

si Vás dovolují informovat o posunutí 29. ročníku konference a výstavy

Optické komunikace na rok 2018.

Těšíme se na setkání za rok popř. letos v srpnu (28.-30.) na mezinárodní konferenci

Photonics Prague 2017


Photonics Prague 2017