'; echo ''; //echo ''; } function menu_uvod() { if (LANG_CZ){ $konference = '23. ročník konference a výstavy'; $nazev = 'OPTICKÉ KOMUNIKACE 2011'; $misto = '20. a 21. října 2011'; } else { $konference = '23rd Conference and Exhibition'; $nazev = 'OPTICAL COMMUNICATIONS 2011'; $misto = 'October 20 - 21, 2011
Prague, Czech Republic'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'.$konference.'
 
'.$nazev.'
 
'.$misto.'
'; echo '
'; echo ''; } function menu_pozvanka($pol) { if (LANG_CZ){ $pozvanka = 'Pozvánka'; $pozvankaLink = 'pozvanka.php'; } else { $pozvanka = 'Invitation'; $pozvankaLink = 'invitation.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>1) {echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>2) {echo '';} echo ''; //echo ''; //echo ''; //echo ''; //if ($pol<>2) {echo '';} //echo ''; echo '
'.$pozvanka.''; if (LANG_CZ){ echo " "; echo '(stažení pdf)'; } echo '    
Call for Papers (pdf)'; echo '    
Přihláška příspěvku'; //echo " "; //echo '(stažení pdf)'; //echo '    
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_poradatele($pol) { //program-committee.php if (LANG_CZ){ $poradatele = 'Pořadatelé'; $poradateleLink = 'poradatele.php'; $vybor = 'Programový výbor'; $vyborLink = 'program_2.php'; } else { $poradatele = 'Organizers'; $poradateleLink = 'organizers.php'; $vybor = 'Program Committee'; $vyborLink = 'program-committee.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; /* echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>1) {echo '';} echo ''; */ echo ''; //echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>2) {echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>3) {echo '';} echo ''; echo ''; echo '
Mediální partner    
'.$poradatele.'    
'.$vybor.'    
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_program($pol) { if (LANG_CZ){ $zamereni = 'Zaměření konference'; $zamereniLink = 'program.php'; $vedecka = 'Vědecká sekce'; $vedeckaLink = 'sekce-vedecka.php'; $technologicka = 'Aplikační a technická sekce'; $technologickaLink = 'sekce-aplikacni-technicka.php'; $komercni = 'Komerční sekce'; $komercniLink = 'sekce-komercni.php'; $vzdelavaci = 'Vzdělávací sekce'; $vzdelavaciLink = 'sekce-vzdelavaci.php'; $odbornyProgram = 'Odborný program'; $odbornyProgramPDF = 'PDF ke stažení'; } else { $zamereni = 'Conference Scope'; $zamereniLink = 'conference-program.php'; $vedecka = 'Scientific Section'; $vedeckaLink = 'section-scientific.php'; $technologicka = 'Technologies and Applications'; $technologickaLink = 'section-technologies-applications.php'; $komercni = 'Commercial Section'; $komercniLink = 'section-commercial.php'; $vzdelavaci = 'Educational Section'; $vzdelavaciLink = 'section-educational.php'; $odbornyProgram = 'Timetable'; $odbornyProgramPDF = 'Download PDF'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol == 6) {echo '';} echo ''; echo '
'.$zamereni.''; if ($pol == 1) {echo '    
'.$vedecka.''; if ($pol == 2) {echo '    
'.$technologicka.''; if ($pol == 3) {echo '    
'.$komercni.''; if ($pol == 4) {echo '    
'.$vzdelavaci.''; if ($pol == 5) {echo '    
'.$odbornyProgram.''; echo ' ('.$odbornyProgramPDF.')    
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_pokyny($pol) { if (LANG_CZ){ $pokyny = 'Pokyny pro autory'; $pokynyLink = 'pokyny_2.php'; $sbornik = 'Sborník'; $sbornikLink = 'sbornik.php'; $prihlaska = 'Přihláška příspěvku zasláním abstraktu'; $prihlaskaLink = 'prihlaska.php'; $informace = 'Informace pro zaslání finálního příspěvku'; $informaceLink = 'prispevek.php'; } else { $pokyny = 'Instructions for Authors for Scientific section'; $pokynyLink = 'instructions-for-authors.php'; $sbornik = 'Proceedings'; $sbornikLink = 'proceedings.php'; $prihlaska = 'Submission of Abstracts'; $prihlaskaLink = 'submission.php'; $informace = 'Submission of the SCIENTIFIC SECTION Paper'; $informaceLink = 'paper.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; /* echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>1) {echo '';} echo ''; */ echo ''; //echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>2) {echo '';} echo ''; echo ''; //echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>3) {echo '';} echo ''; echo ''; //echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>3) {echo '';} echo ''; echo ''; //echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>3) {echo '';} echo ''; echo '
Přihláška příspěvku    
'.$pokyny.'    
'.$sbornik.'    
'.$prihlaska.'    
'.$informace.'    
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_terminy() { if (LANG_CZ){ $terminy = 'Důležité termíny'; $terminyLink = 'terminy.php'; } else { $terminy = 'Conference Deadlines'; $terminyLink = 'deadlines.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'.$terminy.'
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_informace($pol) { if (LANG_CZ){ $misto ='Místo konání'; $mistoLink = 'informace_2.php'; } else { $misto ='Conference Venue'; $mistoLink = 'conference-venue.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; /* echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>1) {echo '';} echo ''; */ echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; //if ($pol<>2) {echo '';} echo ''; echo '
Organizační informace    
'.$misto.'    
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_registrace($pol) { if (LANG_CZ){ $registrace = 'Účastnický poplatek'; $registraceLink = 'registrace.php'; $prihlaska = 'Závazná přihláška on-line'; $prihlaskaLink = 'registrace_form.php'; } else { $registrace = 'Registration'; $registraceLink = 'registration.php'; $prihlaska = 'On-line Registration Form'; $prihlaskaLink = 'registration-form.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; //if ($pol<>1) {echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>2) {echo '';} echo ''; //echo ''; //echo ''; //echo ''; //echo ''; echo '
'.$registrace.'    
'.$prihlaska.'    
Závazná přihláška (*.pdf)'; //echo ' (*.doc)'; //echo ' (*.rtf)'; //echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_stravne() { if (LANG_CZ){ $stravne = 'Stravné'; $stravneLink = 'stravne.php'; } else { $stravne = 'Meals'; $stravneLink = 'meals.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'.$stravne.'
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_vystava($pol) { if (LANG_CZ){ $vystava = 'Výstava'; $vystavaLink = 'vystava.php'; $vystavovatele = 'Vystavovatelé'; $vystavovateleLink = 'vystava_2.php'; } else { $vystava = 'Exhibition'; $vystavaLink = 'exhibition.php'; $vystavovatele = 'Exhibitors'; $vystavovateleLink = 'exhibitors.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>1) {echo '';} echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>2) {echo '';} echo ''; /* echo ''; echo ''; echo ''; if ($pol<>3) {echo '';} echo ''; */ echo '
'.$vystava.'    
'.$vystavovatele.'    
Propagace firmy    
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function menu_kontakty() { if (LANG_CZ){ $kontakty = 'Kontaktní adresy'; $kontaktyLink = 'kontakty.php'; } else { $kontakty = 'Contacts'; $kontaktyLink = 'contacts.php'; } echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'.$kontakty.'
'; echo '
'; echo '
'; echo ''; } function copyright() { echo ''; echo ""; echo ''; echo ""; echo "
Copyright © 2011 Action M Agency. All Rights Reserved.
"; } Optické komunikace 2011
Logo OK 2011
Česky English

23. ročník konference a výstavy
OPTICKÉ KOMUNIKACE 2011

20. a 21. října 2011
Olympik Hotel Praha