Organizační informace

 • Konference Optické komunikace 2004 se koná 21. a 22. října 2004 (čtvrtek, pátek) v Masarykově koleji ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice.

 • Registrace účastníků bude od 8.00 - 9.00 hodin dne 21.10. ve vstupní hale.

 • První den konference se Vám zároveň představí firmy na výstavě O.K. 2004 v salonku B.

 • Účastnický poplatek (včetně 19% DPH) zahrnuje vložné na konferenci 2150 Kč (náklady na organizační zajištění, pronájmy, techniku a písemné podklady), vložné na vzdělávací sekci 500 Kč (volitelné, doplňkové, nelze objednat samostatně), sborník příspěvků 300 Kč, oběd 150 Kč.
Účastnický poplatek Základní cena DPH 19% Celkem (vč. řádného vložného) Celkem (vč. zvýhodněného vložného)
Řádné vložné 1 806,70 343,30 2 150,- / 2 150,-  
Zvýhodněné vložné* 1 445,30 274,70   1 720,- / 1 720,-
Vložné na vzdělávací sekci 420,10 79,90 500,- / 0 500,- / 0
sborník 252,09 47,91 300,- / 300,- 300,- / 300,-
Oběd - 21.10. 126,04 23,96 150,- / 150,- 150,- / 150,-
CELKEM     3 100,- / 2 600,- 2 670,- / 2 170,-


* Členům České a Slovenské společnosti pro fotoniku bude poskytnuta sleva 20% z vložného. Autorům z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou bude poskytnuta stejná sleva jako členům České a Slovenské společnosti pro fotoniku

Poplatek se vztahuje i na přednášející (kromě přednášejících zvaných přednášek a členů PV).

 • Částku za účastnický poplatek laskavě uhraďte na účet Agentury Action M, Milena Zeithamlová : KB Praha 10, číslo účtu 221442-101/0100, IBAN CZ0801000000000221442101/0100, var. symbol 2210, IČ: 16996771, DIČ: CZ6162270202

 • Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový doklad, který účastník obdrží při registraci. V případě, že Vaše fakturační a poštovní adresa se liší, prosíme o uvedení této skutečnosti na závazné přihlášce.

 • Přihlásit se můžete vyplněním závazné přihlášky:
  - on-line na https://www.action-m.com/ok2004/registrace_form.php
  - ke stažení na https://www.action-m.com/ok2004/files/Zavazna_prihlaska.pdf
  - nafaxováním na číslo 267 310 503
  - zasláním na adresu Agentury Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10

 • Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumíme Vás pouze v případě, že Vašemu požadavku nebudeme moci vyhovět.

 • Uzávěrka závazných přihlášek je 18. října 2004.

 • Při stornování účasti (písemně, faxem) po 18. říjnu 2004 se účastnický poplatek nevrací a zašleme Vám dodatečně sborník.

 • Nabízíme Vám možnost objednat si oběd, který bude podáván v Akademické restauraci Masarykově koleji ve čtvrtek 21. října: polévka (kuřecí vývar), hlavní jídlo (vepřová pečeně, knedlík, zelí), moučník (rakvička se šlehačkou) a jeden nápoj (pivo, nealko).

 • Vaše případné dotazy Vám rády zodpovíme na tel. číslech 267 312 334 nebo na emailové adrese: blanka@action-m.com

 • Těšíme se na Vaši účast.