Závazná přihláška

Příjmení:

Jméno:

 Titul:

Organizace:

Funkce:

Ulice:

Město:

 PSČ:

Telefon:

 Fax:    

E-mail:

 WWW:

DIČ:

 IČ:      
 
Objednávám sborník:                                        Ano Ne
Objednávám oběd na 21.10. (Čtvrtek):            Ano Ne
Zúčastním se vzdělávací sekce 22.10. (Pátek): Ano Ne

Platba zaslána dne:

Vložné na konferenci: (2150 Kč)

* Zvýhodněné vložné: (1720 Kč)

* Zvýhodněné vložné (20% z řádného vložného) platí pro členy České a Slovenské společnosti pro fotoniku a pro autory z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou. Poplatek se vztahuje i na přednášející (kromě přednášejících zvaných přednášek a členů PV)

Vložné na vzdělávací sekci: (500 Kč)

Sborník příspěvků: (300 Kč)

Oběd na 21.10.: (150 Kč)

Celkem:Převedeno z účtu č.:

Ve prospěch účtu 221442-101/0100, IBAN CZ0801000000000221442101/0100,
var.symbol 2210, IČ: 16996771, DIČ: CZ6162270202, Milena Zeithamlová, Agentura Action M


Adresa pro vystavení daňového dokladu (v případe, že se Vaše fakturační a poštovní adresa liší):