Pokyny pro autory

Zájemce o přehledovou přednášku, odborné sdělení nebo poster prosíme o odeslání přihlášky příspěvku do 22. ledna 2018 společně se stručným abstraktem o rozsahu 300 slov on-line: www.action-m.com/medsoft2018/prihlaska.php

Délka přehledového přednášky je plánována na 30 minut včetně možné diskuze, délka ostatních odborných sdělení na 20 minut včetně diskuze. Postery o rozměrech 150 cm x 120 cm jsou připraveny nejen pro zájemce z řad řádných studentů.

Rozsah písemného příspěvku do sborníku byl předběžně stanoven na max. 20 stran A4 pro přehledové přednášky a max. 10 stran pro ostatní odborná sdělení.

Příspěvky nebudou redakčně ani jazykově upravovány.

Přípravný výbor si vyhrazuje právo zařazení přijatých příspěvků a do 2. února 2018 Vám zašle vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku spolu s detailními informacemi.

Dodání finálních příspěvků pro sborník je prodlouženo do 19. února 2018.

Příspěvky nejsou honorovány a přednášející odborných sdělení platí registrační poplatek.

Komerční přednášky budou umožněny podle časové možnosti programu.

Recenzovaný sborník bude v tištěné podobě a zároveň bude přístupný on-line na adrese www.creativeconnections.cz/medsoft/. Kromě toho plný text příspěvku bude po 6 měsících zpřístupněn volně přes internet prostřednictvím Diginální knihovny Národní lékařské knihovny.