20. - 21. BŘEZNA 2007
Centrum vzdělávání Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem
 
 
Registrační poplatek
Platba    
Závazná přihláška    
 

Registrační poplatek

Registrace účastníků bude od 9.00 do 9.30 hodin v Centru vzdělávání.

Účastnický poplatek zahrnuje vložné (jeden výtisk sborníku, občerstvení o přestávkách, oběd v první den konání semináře). Pro členy ČSZIVI a STUDENTY je sleva 20% z částky za vložné.

Oběd bude podáván v konferenční jídelně v budově K.

VLOŽNÉ zákl. cena DPH 19% CELKEM
řádné 1848,73 351,27 2 200,00
pro členy ČSZIVI a studenty 1478,99 281,01 1 760,00


  • Částku za účastnický poplatek laskavě uhraďte na účet Agentury Action M, Milena Zeithamlová: KB Praha 10, číslo účtu 221442-101/0100, var. symbol 2103, IČ: 16996771, DIČ: CZ6162270202.
  • Vyplněnou přihlášku (na kterou lze přihlásit i více účastníků) společně s potvrzením o platbě zašlete na adresu Agentury Action M, Vršovická 68, 101 00, Praha 10 nebo faxem na číslo 267310503.
  • Přihlásit se rovněž můžete vyplněním ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY a zasláním on-line z https://www.action-m.com/medsoft2007/registrace_form.php
  • Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. číslech 267 312 333-4 nebo e-mailem: blanka@action-m.com
  • Uzávěrka přihlášek je 14. března 2007.
  • Těšíme se na Vaši návštěvu.
Copyright © 2007 Action M Agency. All Rights Reserved.