OPTICKÉ KOMUNIKACE 2007
KOMUNIKACE – JENOM OPTICKÉ?


25. a 26. řijna 2007
Hotel Olympik Praha
 
 
Účastnický poplatek
Závazná přihláška on-line    
 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek (včetně 19% DPH) se skládá z
  • vložného na konferenci 2 600 Kč (náklady na organizační zajištění, pronájmy, techniku, sborník příspěvků na CD)
  • vložného na vzdělávací sekci 500 Kč (volitelné, doplňkové, nelze objednat samostatně)
  • oběd 200 Kč

Členům České a Slovenské společnosti pro fotoniku bude poskytnuta sleva 20% z vložného na konferenci, stejně tak jako autorům z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou.

Poplatek se vztahuje i na přednášející (kromě přednášejících zvaných přednášek a členů PV).

Závazná přihláška on-line
Copyright © 2007 Action M Agency. All Rights Reserved.