OPTICKÉ KOMUNIKACE 2007
KOMUNIKACE – JENOM OPTICKÉ?


25. a 26. řijna 2007
Hotel Olympik Praha
 
 
Pořadatelé
 

Pořadatelé

Česká a Slovenská společnost pro fotoniku
Katedra radioelektroniky FEL ČVUT v Praze
Agentura Action M
Za přispění:
The Institution of Engineering and Technology
Copyright © 2007 Action M Agency. All Rights Reserved.