OPTICKÉ KOMUNIKACE 2007
KOMUNIKACE – JENOM OPTICKÉ?


25. a 26. řijna 2007
Hotel Olympik Praha
 
 
Sborník
 

Sborník

Bude obsahovat zvané přednášky a příspěvky dodané autory. Bude vydán pouze v elektronické podobě na CD a předán při registraci na konferenci. Pro vzdělávací sekci budou připraveny samostatně podklady.
Copyright © 2007 Action M Agency. All Rights Reserved.