OPTICKÉ KOMUNIKACE 2007
KOMUNIKACE – JENOM OPTICKÉ?


25. a 26. řijna 2007
Hotel Olympik Praha
 
 
Kontaktní adresy
 

Kontaktní adresy

pro organizační záležitosti:

Milena Zeithamlová
Agentura Action M
Vršovická 68
101 00 Praha 10
tel: 267 312 333-4
fax: 267 310 503
e-mail: milena@action-m.com
pro odborně-technické záležitosti

Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
ČVUT FEL Praha
Technická 2
166 27 Praha 6
tel: 224 352 226
fax: 233 339 801
e-mail: klima@feld.cvut.cz
Copyright © 2007 Action M Agency. All Rights Reserved.