OPTICKÉ KOMUNIKACE 2005
TROJHRA V OPTICE


20. a 21. října 2005
Masarykova kolej ČVUT v Praze
 
 
Programový výbor
Časový rozvrh    
Odborný program    
 

Programový výbor

Ing. Jan Brouček, CSc., MIKROKOM, s.r.o.
Ing. Ivo David, ČESKÝ TELECOM, a.s.
Doc. Ing. Miloslav Filka, CSc., FEKT VUT Brno
Ing. Vítězslav Jeřábek, GTS Group Czech, a.s.
Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., ČVUT FEL Praha
Ing. Jiří Král, ČVTS AKI
Ing. Anton Kuchar, CSc., ÚRE AV ČR
Ing. Vlastimil Matějec, CSc., ÚRE AV ČR
Mgr. Petr Páta, Ph.D., ČVUT FEL Praha
Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc., SITEL, s.r.o.
Prof. Ing. František Uherek, CSc., STU FEI Bratislava
Doc. Ing. Rudolf Volner, CSc., ČVUT FD Praha
Doc. Ing. Otakar Wilfert, CSc., FEKT VUT Brno
Ing. Milena Zeithamlová, Agentura Action M
Copyright © 2005 Action M Agency. All Rights Reserved.