OPTICKÉ KOMUNIKACE 2005
TROJHRA V OPTICE


20. a 21. října 2005
Masarykova kolej ČVUT v Praze
 
 
Sborník
 

Sborník

Bude obsahovat zvané přednášky a příspěvky dodané autory. Bude vydán k datu zahájení konference. Pro vzdělávací sekci budou připraveny samostatné podklady.

Rozsah písemného příspěvku pro sekce byl předběžně stanoven na 6 stran A4 a dále nebude redakčně ani jazykově upravován.
Copyright © 2005 Action M Agency. All Rights Reserved.