Registrační poplatek

Registrační poplatek (vč. sborníku příspěvků a 1 oběda s nápojem) je stanoven na:

Cena registračního poplatku se rozumí včetně příslušné DPH.