Pokyny pro autory

Zájemce o přehledovou přednášku, odborné sdělení nebo poster prosíme o odeslání přihlášky příspěvku do 21. ledna 2013 společně se stručným abstraktem o rozsahu 300 slov, kterou naleznete on-line na www.action-m.com/medsoft2013/prihlaska.php

Vítana jsou témata s praktickými zkušenostmi z grantových a rozvojových projektů i z řešení otázek zdravotnické informatiky.

Délka přehledového příspěvku je předběžně stanovena na 30 minut včetně možné diskuze, délka ostatních odborných sdělení 15 minut včetně diskuze.

Rozsah písemného příspěvku do sborníku byl předběžně stanoven na max. 20 stran A4 pro přehledové přednášky a max. 10 stran pro ostatní odborná sdělení.

Příspěvky nebudou redakčně ani jazykově upravovány.

Přípravný výbor si vyhrazuje právo zařazení přijatých příspěvků.

Do 8. února 2013 Vám bude zasláno potvrzení o přijetí příspěvku spolu s detailními informacemi.

Příspěvky nejsou honorovány a přednášející odborných sdělení platí registrační poplatek.

Komerční přednášky budou umožněny podle časové možnosti programu.

Sborník bude v tištěné podobě doplněný o CD a zároveň bude přístupný on-line na adrese http://www.creativeconnections.cz/medsoft/. Kromě toho plný text příspěvku bude po 6 měsících zpřístupněn volně přes internet prostřednictvím Diginální knihovny Národní lékařské knihovny.