Platba

Ve prospěch účtu
Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky zálohovou fakturu a daňový doklad.

Při stornování účasti (e-mailem, faxem) po 6. březnu 2013 se účastnický poplatek nevrací, po ukončení semináře Vám bude zaslán sborník.