Pokyny pro autory

Zájemce o přehledovou přednášku, odborné sdělení nebo poster prosíme o odeslání přihlášky příspěvku do 25. ledna 2012 (prodloužený termín) společně se stručným abstraktem o rozsahu 300 slov, kterou naleznete on-line na www.action-m.com/medsoft2012/prihlaska.php

Délka přehledového příspěvku je předběžně stanovena na 30 minut včetně možné diskuze, délka ostatních odborných sdělení 15 minut včetně diskuze.

Rozsah písemného příspěvku do sborníku byl předběžně stanoven na max. 20 stran A4 pro přehledové přednášky a max. 10 stran pro ostatní odborná sdělení.

Příspěvky nebudou redakčně ani jazykově upravovány.

Příspěvky nejsou honorovány a přednášející odborných sdělení platí registrační poplatek.

Přípravný výbor si vyhrazuje právo zařazení přijatých příspěvků.

Komerční přednášky budou umožněny podle časové možnosti programu.

Po akceptaci příspěvku Vám budou sděleny detailní informace.

Sborník bude v tištěné podobě a bude zpřístupněn pro účastníky konference na webových stránkách.