7. - 8. dubna 2008
SPA HOTEL FELICITAS
Poděbrady
 
 
Pozvánka - 1. informace. pdf    
Pořadatelé
 

Pořadatelé

Český svaz vědeckotechnických společností
Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Pobočka vědeckotechnické společnosti při 1. LF UK
Agentura Action M

v odborné spolupráci
s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP

Přípravný výbor

Josef Cirýn, 1. LF UK Praha
Pavel Kasal, 2. LF UK Praha
Petr Kocna, VFN Praha
Jiří Kofránek, 1. LF UK Praha
Blanka Puková, Agentura Action M
Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha
Miloslav Špunda, 1. LF UK Praha
Miroslav Zámečník, IPVZ Praha
Milena Zeithamlová, Agentura Action M

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA SEMINÁŘ MEDSOFT 20082. oznámení bude vystaveno v průběhu února/března 2008 na https://www.action-m.com/medsoft2008. Zároveň bude odesláno elektronickou poštou všem účastníkům, kteří projeví zájem či zašlou přihlášku k aktivní účasti.
Copyright © 2008 Action M Agency. All Rights Reserved.