20. - 21. BŘEZNA 2007
Centrum vzdělávání Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem
 
 
Registrační poplatek    
Platba
Závazná přihláška    
 

Platba

Ve prospěch účtu 221442-101/0100 u Komerční banky Praha 10, Kubanské náměstí 15,
IBAN CZ0801000000000221442101/0100,
variabilní symbol 2103, IČ 16996771, DIČ CZ6162270202,
Milena Zeithamlová, Agentura Action M

Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový doklad, který účastník obdrží při registraci. Fakturu vystavíme na požádání.

Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% a bude zaúčtována v den konání semináře, při registraci, předáním daňového dokladu. Dnem zdanitelného plnění je den ukončení semináře.

Při stornování účasti (písemně, faxem) po 15.3.2007 se účastnický poplatek nevrací a zašleme Vám dodatečně sborník.
Copyright © 2007 Action M Agency. All Rights Reserved.