20. - 21. BŘEZNA 2007
Centrum vzdělávání Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem
 
 
Pozvánka - 1. informace. pdf    
Pořadatelé
 

Pořadatelé

Český svaz vědeckotechnických společností
Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Pobočka vědeckotechnické společnosti při 1. LF UK
Agentura Action M


v odborné spolupráci
s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
a odborem informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR

za laskavého přispění firmy Intel Czech Tradings, Inc.Přípravný výbor

Josef Cirýn, 1. LF UK Praha
Pavel Kasal, 2. LF UK Praha
Petr Kocna, VFN Praha
Jiří Kofránek, 1. LF UK Praha
Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha
Miloslav Špunda, 1. LF UK Praha
Miroslav Zámečník, IPVZ Praha
Milena Zeithamlová, Agentura Action M


SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA SEMINÁŘ MEDSOFT 2007

Copyright © 2007 Action M Agency. All Rights Reserved.