Odborný program

 

21. března 2006 - úterý

9.00 – 9.30

Registrace účastníků

9.30 - 9.35

Zahájení

Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha

9.35 – 10.05

Analytické a intuitivní metody vyhledávání vědeckých lékařských informací

Richard Papík, Martin Souček, Linda Skolková, UK v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví

10.05 - 10.20

Informační technologie pro zpřístupnění vědeckých informací ve zdravotnictví

Helena Bouzková, Eva Lesenková, O. Horsák, B. Rabhi, E. Chárová, Národní lékařská knihovna

10.20 – 10.35

Srovnání přístupů hodnocení webových prezentací: metodologie Rankmed, citovanost a hodnocení uživatelů

Theodor Adla, Pavel Kasal, Marie Hladíková, Aleš Janda, Jan .P. Naidr, Radka Potůčková, Ústav lékařské informatiky 2. LF UK v Praze

10.35 – 10.50

Hodnocení webových stránek Fakultní nemocnice v Motole

Helena Farská, Pavel Kasal, Jiří Morávek, Theodor Adla, Jitka Feberová, Soňa Šípová, Ústav lékařské informatiky 2. LF UK v Praze

10.50 – 11.05

Lokalizace SMS nástroje pro prevenci zneužívání alkoholu

Pavel Kubů, Pavel Trnka, Ústav lékařské informatiky 2. LF UK v Praze; Teuvo Peltoniemi, A-Clinic Foundation, Helsinky, Finsko

11.05 – 11.20

Webová citovanost a další kriteria kvality použitelná při hodnocení pediatrických informačních zdrojů

Aleš Janda, Thedor Adla, Jitka Feberová, Marie Hladiková, Jan P. Naidr, Jana Jiráňová, Pavel Kasal, Ústav lékařské informatiky 2. LF UK v Praze

11.20 – 11.35

Celoživotní vzdělávání a projekt elektronické univerzity

Štěpán Svačina, Vladimír Finsterle, III. Interní klinika 1. LF UK

11.35 – 11.50

Bilanční přístup k modelování acidobazické rovnováhy a přenosu krevních plynů

Jiří Kofránek, Michal Andrlík, Stanislav Matoušek, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha

11.50 – 12.05

Nové postupy v tvorbě simulátorů - inteligentní propojení Matlab Simulinku s platformou .NET a tvorba stavových automatů řídících výslednou aplikaci

Petr Stodulka, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek, Jan Mašek, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha

12.05 – 13.30

přestávka na oběd

13.30 – 14.00

Programy výzkumu a vývoje v Evropské unii

Miloslav Špunda, Helena Barbořáková, Petra Štětková, 1. LF UK Praha

14.00 – 14.15

Inteligentní metody pro zpracování dlouhodobých EEG záznamů

Lenka Lhotská, J. Rieger, V. Krajča , ČVUT FEL Gerstnerova laboratoř

14.15 – 14.30

Software pro analýzu EKG a zobrazení povrchových potenciálů srdce do 2D map

Michal Huptych, Václav Chudáček, Lenka Lhotská, ČVUT FEL

14.30 – 14.45

Systém Home-Care pro sledování životních funkcí člověka

Marek Penhaker, Martin Černý, Lukáš Martinák, Jan Spišák, VŠB - TU Ostrava

14.45 – 15.00

Modely regulace ve fyziologickém praktiku a biokybernetika

Zdeněk Wünsch, Tomáš Kripner, Jiří Kofránek , Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha

15.00 – 15.15

Internetový atlas výukových multimediálních modelů pro vybrané kapitoly normální a patologické fyziologie člověka. Ukázka předběžných výsledků.

Michal Andrlík, Jiří Kofránek, Stanislav Matoušek, Petr Stodulka, Zdeněk Wünsch, Tomáš Kripner, Josef Hlaváček, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha

15.15 – 15.30

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Praha

Lenka Lhotská, ČVUT FEL Gerstnerova laboratoř

15.30 – 15.45

Zkušenosti s podporou tvorby kurzů distanční výuky na UK a provozem kurzů distanční výuky lékařské informatiky

Jitka Feberová, Jan Polášek, Pavel Kasal, Pavel Krbec, Ústav lékařské informatiky 2. LF UK v Praze

15.45 – 16.00

přestávka na kávu

 

16.00 – 16.30

E-learning nebo pouze e-reading či e-clicking?

Jiří Kofránek, Michal Andrlík, Stanislav Matoušek, Petr Stodulka, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha

16.30 – 16.45

Studium souvislostí mezi úspěšností studia medicíny, známkami studentů na střední škole a výsledky přijímacích zkoušek

Čestmír Štuka, Petr Šimeček, 1. LF UK Praha

16.45 – 17.00

Aplikace srovnávacích kritérií pro výběr LMS

Josef Martiňák, Čestmír Štuka, 1. LF UK Praha

17.00 – 17.15

Elearningový kurz Základy endokrinologie

Daniel Smutek, Jan Jiskra, Michal Kršek, 3. interní klinika 1. LF UK

17.15 – 17.30

Projekt ESF OP RLZ "Rozvoj oboru Biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce v návaznosti na zákon č. 96/2004 Sb."

Jindřich Černohorský, Hana Sochorová, Jan Bičiště, VŠB Technická Univerzita Ostrava

17.30 – 17.45

Elektronické objednávání lékařské péče aneb navštěvujte lékaře bez čekání

Jana Spálenská, STAPRO s.r.o.

17.45 – 18.00

Implementace nové české radiologické klasifikace do radiologického informačního systému

Daniel Zoubek, Theodor Adla, Vojtěch Suchánek, J. Neuwirth, J.Šanda, J. Šprindrich, KZM FN Motol

18.00 -  18.10

přestávka

18.10 – 19.30

Plenární schůze ČSZIVI

Panelová diskuze na téma E-learning

moderují Štěpán Svačina a Jiří Kofránek

 

22. března 2006 - středa

9.00 – 9.30

Nové aspekty využití internetu ve zdravotnictví

Pavel Kasal, Ústav lékařské informatiky 2. LF UK v Praze

9.30 – 9.45

Možnosti použití mezinárodního portálu ERDDS

Vojtěch Suchánek, Theodor Adla, Daniel Zoubek, J. Neuwirth,  M. Polovinčák, P. Eliáš, Fakultní nemocnice  v Motole

9.45 – 10.00

IZIP pomáhá lékařům i pacientům

Jiří Venclík, IZIP, a.s.

10.00 – 10.15

Integrace systému pro vyúčtování výjezdů Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Pavel Trnka , KTTP s.r.o.; Pavel Kasal, Pavel Kubů, Ústav lékařské informatiky 2. LF UK v Praze

10.15 – 10.30

Logistika v procesu výroby karanténní plazmy na Krevním centru FNsP Ostrava

Dagmar Valová, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

10.30 - 10.45

Analýza zdravotního stavu obyvatelstva v ČR - východiska pro řešení grantového projektu v r. 2006

Jaromír Běláček , Tomáš Fiala, Edvard Geryk, Petr Hrala, Peter Kokavec, Institut zdravotní politiky a ekonomiky

10.45 – 11.00

přestávka na kávu

11.00 – 11.15

Systémové změny ve zdravotnické informatice na Slovensku

Hynek Kružík, STAPRO, s.r.o.

11.15 – 11.30

Vývoj směrem k integrovanému digitálnímu zdravotnickému systému

Pavel Kubů, Intel Czech Tradings s.r.o.

11.30 – 11.45

Řízení datové komunikace a integrace IS

Jan Münz, Luboš Müller, SMS spol. s r.o.

11.45 – 12.00

Medicínské aktivity v rámci výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její  nové aplikace

Milan Šárek, Pavel Voral, Jan Pejchal, CESNET, z.s.p.o.

12.00 – 12.15

MISE - komunikace aplikací ve zdravotnictví

Čestmír Jeníček, STAPRO, spol. s r.o

12.15 – 12.30

MediGrid – sdílení lékařských informací na platformě GRIDu

Petr Lesný , Tomáš Holeček, Martin Kuba, Jan Vejvalka, 2. LF UK

12.30 – 12.45

GENESIS (GEneral NEural SImulation Software), vizualizační nástroj pro výuku neurofyziologie

Eduard Kuriščák, Zdeněk Wünsch, Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze

12.45 – 12.50

Zakončení

12.50 – 14.30   

přestávka na oběd