21. - 22. BŘEZNA 2006
Hotel U Věže, NUPAKY
 
 
Odborná témata
Odborný program    
 

Odborná témata

ODBORNÁ TÉMATA:

Přehledové přednášky

a) Nemocniční informační systémy a řízení

b) e-Learning

c) Programy vědy a výzkumu v Evropské unii

d) Podpora telemedicíny

Odborná sdělení

1. Terapeutické standardy

2. Praktické zkušenosti z provozu NIS

3. Biofyzika a lékařské přístroje řízené počítačem

4. Vědecké informace a informační zdroje ve zdravotnictví

5. Výuka a vzdělávání, výukový software, distanční vzdělávání

6. Prezentace grantových projektů v oboru lékařské informatiky a biomedicínského inženýrství

7. Datová komunikace mezi informačními systémy

8. Telemedicínské aplikace

9. Koncepční systémová řešení ve zdravotnické informatice

10. Nabídka softwaru pro zdravotnictví
Copyright © 2006 Action M Agency. All Rights Reserved.