3. - 4. KVĚTNA 2005
Hotel Na Ostrově, BEROUN
 
 
Závazná přihláška
Platba    
 

Závazná přihláška

Příjmení:

Jméno:

 Titul:

Organizace:

Funkce:

Ulice:

Město:

 PSČ:

Telefon:

 Fax:    

E-mail:

 WWW:

DIČ:

 IČ:      
 
Jsem členem ČS ZIVI/studentem:           Ano Ne
Objednávám oběd na 3. května:            Ano Ne
Objednávám oběd na 4. května:            Ano Ne
 
Objednávám nocleh v 1/1:                     Ano Ne
*Objednávám nocleh v 1/2:                   Ano Ne

*Jméno spolubydlícího:

 

Vložné na seminář (Kč 1690):

*Zvýhodněné vložné (Kč 1352):

* Zvýhodněné vložné platí pro členy ČS ZIVI a studenty.

Oběd na 3. května (Kč 150):

Oběd na 4. května (Kč 150):

Nocleh v 1/1 (Kč 1050):

Nocleh v 1/2 (Kč 1500):

 

Celkem:

 

Platba zaslána dne:

Převedeno z účtu č.:Ve prospěch účtu 221442-101/0100, IBAN CZ0801000000000221442101/0100,
var. symbol 0405, IČ: 16996771, DIČ: CZ6162270202, Milena Zeithamlová, Agentura Action M


Adresa pro vystavení daňového dokladu (v případe, že se Vaše fakturační a poštovní adresa liší):

 
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumíme Vás pouze v případě, že Vašemu požadavku nebudeme moci vyhovět.


Copyright © 2005 Action M Agency. All Rights Reserved.