3. - 4. KVĚTNA 2005
Hotel Na Ostrově, BEROUN
 
 
Odborný program
 

Odborný program

3. května 2005 - úterý

9.00 – 10.00

Registrace účastníků

 

10.00 – 12.00   zahájení a přehledové přednášky

10.00 - 10.05

Zahájení

Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha

10.05 - 10.25

Systémový pohled na zdravotnictví jako důležité východisko jeho reformy

Josef Kubinyi, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR; Jiří Kofránek, 1. LF UK Praha

10.25 - 10.45

Od paper-Health k e-Health (a zpět?). Inovativní role informačních technologií v reformě zdravotnictví

Jiří Kofránek, 1. LF UK Praha; Josef Kubinyi, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

10.45 - 11.00

Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum – nechtěné dítě nebo budoucnost?

Jiří Kofránek, Petr Zinek, 1. LF UK Praha; Josef Kubinyi, Poslanecká sněmovna

parlamentu ČR

11.00 - 11.30

Výzkumné projekty zdravotnické informatiky v kontextu úkolů EU

Pavel Kasal, 2. LF UK Praha; Jiří Kofránek, Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha

11.30 – 12.00

Projekt CLINICIP (a další projekty) 6. rámcového programu z hlediska lékařské informatiky

Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha

12.00 – 14.00

přestávka na oběd

 

14.00 – 14.30   přehledová přednáška

14.00 – 14.30

Datový standard MZ ČR – klinické události, webové služby, další rozvoj a možnosti spolupráce

Miroslav Zámečník, IPVZ Praha

 

14.30 – 15.50   specializované přednášky

14.30 – 14.50

Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu

Radek Bártík, Akord Software s.r.o.

14.50 – 15.10

Základní informace o standardu HL7 verze 3

Petr Hanzlíček, ÚI AV ČR, EuroMISE centrum

15.10 – 15.30

HL7 verze 3 a jeho využitelnost v českém zdravotnictví

Stanislav Hušek, Karel Zvára, EuroMISE s.r.o.

15.30 – 15.50

Elektronická identifikace ve zdravotnictví po vstupu do EU

Radek Papp, VZP ČR

15.50 – 16.10

přestávka na kávu

 

16.10 – 18.05   specializované přednášky

16.10 – 16.30

Možnosti úhradového systému DRG

Petr Koška, Jan Burian, Zuzana Kejdová, Fakultní nemocnice Brno

16.30 – 16.50

Efektivní zpracování dokumentace v NIS s rozborem lékové terapie

Bohuslav Med, Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově

16.50 – 17.10

Freewarové řešení DICOM serveru s nízkými nároky na hardwarové vybavení

Daniel Smutek, 1. LF UK Praha

17.10 – 17.30

Specifické vlastnosti informačního systému pro transfúzní zařízení a jeho využití v praxi

Dagmar Valová, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

17.30 – 17.50

Zákulisí tvorby informačního systému na přání

Pavel Trnka, KTTP s.r.o.; Marie Hladíková, Theodor Adla, Pavel Kasal, Radka Potůčková, Pavel Kubů , 2. LF UK Praha

17.50 – 18.05

Klasifikační systémy, ontologie a GRID

Jan Vejvalka, Tomáš Holeček, Petr Lesný, Helena Bouzková, Fakultní nemocnice Motol, Praha

18.05 -  18.15

přestávka

 

 

 

 

 

18.15 – 19.15   přehledové přednášky

18.15 – 18.35

Kvantitativní měření membránových potenciálů pomocí ion-selektivních elektrod počítačem řízeným přístrojem

Anna Lábajová, Jiří Kofránek, Tomáš Kripner, 1. LF UK Praha

18.35 – 18.55

Modelování přenosu krevních plynů a acidobazické rovnováhy krve

Jiří Kofránek, Michal Andrlík, Jan Bruthans, 1. LF UK Praha

18.55 – 19.15

Postupy řešení simulačních úloh přenosu a výměny krevních plynů a acidobazické rovnováhy

Michal Andrlík, Jiří Kofránek, Jan Bruthans, 1. LF UK Praha

 

 

4. května 2005 – středa

 

9.00 – 9.30     přehledová přednáška

9.00 – 9.30

Distanční vzdělávání – teorie a principy „WhoWhatWhy

Petr Kocna, VFN Praha

9.30 – 11.00   specializované přednášky

9.30 - 10.00

Nové tvorby kurzů distanční výuky, problémy a zkušenosti

Jitka Feberová, Pavel Kasal, Jan P.Naidr, Radka Potůčková, Soňa Šípová, 2. LF UK Praha

10.00 - 10.20

E-learning s výukovými simulačními modely v prostředí Macromedia Breeze       

Jiří Kofránek, Michal Andrlík, Tomáš Kripner, Josef Hlaváček,1. LF UK Praha

10.20 – 10.40

Realizace výukového programu – Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Zdeněk Wünsch, Tomáš Kripner, Jiří Kofránek , 1. LF UK Praha

10.40 - 11.00

Vědecko-výzkumná činnost vysokoškolských lékařských knihoven v České republice ve světle jejich internetové prezentace

Milan Špála, 1. LF UK Praha

11.00 – 11.20

přestávka na kávu

 

11.20 – 12.40   specializované přednášky

11.20 – 11.40

ERDDS – Klasifikační a informační systém pro komunikaci v radiologii v rámci EU

Theodor Adla, Vojtěch Suchánek, Daniel Zoubek, Markéta Poulová, Jiří Neuwirth, 2. LF UK Praha; Pavel Eliáš, FN Hradec Králové; Jan Šprindich, FN Královské Vinohrady, Praha

11.40 - 12.00

Kvalita veřejných informačních zdrojů obsahujících alternativní metody léčby rakoviny a diabetu: porovnání výsledků subjektivní a objektivní metody hodnocení

Pavel Kubů, Marie Hladíková, Theodor Adla, Pavel Kasal, Radka Potůčková, 2. LF UK Praha

12.00 - 12.20

Terapeutické standardy

Lubomír Hakl, Karel Klimeš, Jindřich Vomela, Jaroslava Jedličková, Roman Štoudek, Fakultní nemocnice Brno

12.20 – 12.40

Použití automatizovaného systému hodnocení pro porovnání webových prezentací různých skupin zdravotnických institucí

Theodor Adla, Pavel Kasal, Marie Hladíková, Aleš Janda, Jan P.Naidr, Jitka Feberová, Pavel Kubů, Radka Potůčková, 2. LF UK Praha

12.40 – 14.00 

přestávka na oběd

 

14.00 – 14.30   přehledová přednáška

14.00 – 14.30

Vysokorychlostní sítě v medicíně

Miloslav  Špunda, 1. LF UK Praha

 

14.30 – 16.10   specializované přednášky

14.30 – 14.50

Medicinské aplikace a CESNET

Milan Šárek, CESNET, z.s.p.o.

14.50 – 15.10

Zkušenosti z nasazování a provozu NIS

Lenka Novotná, Fakultní nemocnice Brno 

15.10 – 15.30

RILDen - registr dětí s intersticiálními plicními chorobami

Jan P. Naidr, 2. LF UK Praha; Miroslav Toms, Okresní nemocnice Jindřichův Hradec;

Tamara Svobodová, 2. LF UK Praha

15.30 – 15.50

Možnosti použití moderních hlasových technologií v lékařské praxi

Jan Nouza, Technická univerzita v Liberci; Zdeněk Novotný, 1. LF UK Praha; Jan Kolorenč, Technická univerzita v Liberci; Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha

15.50 - 16.10

XML - svoboda a kázeň ve sdílení vědeckých informací  

Stanislav Psohlavec, AiP Beroun

16.10 – 16.15

Zakončení

 

 

 

 

Informace pro přednášející

Pro prezentace budou k dispozici zpětný projektor a dataprojektor. Nebudete-li používat vlastní notebook, prosíme o zaslání Vašeho příspěvku e-mailem na adresu blanka@action-m.com do čtvrtka 28. dubna 2005.

Copyright © 2005 Action M Agency. All Rights Reserved.