3. - 4. KVĚTNA 2005
Hotel Na Ostrově, BEROUN
 
 
Pozvanka - 1. informace. pdf    
Pořadatelé
 

Pořadatelé

Český svaz vědeckotechnických společností
Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku
Pobočka vědeckotechnické společnosti při 1. LF UK
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Agentura Action M


v odborné spolupráci
s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
a odborem informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR


Přípravný výbor

Josef Cirýn, 1. LF UK Praha
Pavel Kasal, 2. LF UK Praha
Petr Kocna, VFN Praha
Jiří Kofránek, 1. LF UK Praha
Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha
Miloslav Špunda, 1. LF UK Praha
Miroslav Zámečník, IPVZ Praha
Milena Zeithamlová, Agentura Action M


SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA SEMINÁŘ MEDSOFT 2005

Copyright © 2005 Action M Agency. All Rights Reserved.