KRAKONOŠŮV POHÁR 2005


 
--------------------------------P Ř I H L Á Š K A----------------------------------

K zaslání do 8. prosince 2004, pokud máte zájem o ubytování
do 7. ledna 2005,
pokud nemáte zájem o ubytování


PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
TITUL:

 
FIRMA:

 
ADRESA:
MěSTO:
PSč:

 
TELEFON:
FAX:

 
E-MAIL:
HTTP://


Spolubydlící osoba:

Předpokládám příjezd dne v hodin s využitím parkovacího místa ANO/NE


Mám zájem o účast na závodě a o rezervaci ubytování:
v jednolůžkovém pokoji: v dvoulůžkovém pokoji: nebo v t
řílůžkovém pokoji:
a akceptuji podmínky zrušení.

    na pátek 14. ledna pro osobu(y)             na sobotu 15. ledna pro osobu(y)


Zasílám na účet č. 221442-101/0100:
           startovné                       100,- K
č x počet osob = Kč
           záloha na ubytování            800,- K
č x počet osob = Kč
                                                              CELKEM:  K
č


Datum:   Podpis (jméno):